Chúng tôi chọn Direct Trade

Là nhà cung cấp, chúng tôi tham gia trực tiếp vào quy trình tự nhiên sản xuất hạt cà phê – từ những hạt giống được trồng cho đến ly cà phê mà khách hàng của chúng tôi pha vào mỗi buổi sáng. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm với những người nông dân của mình, nếu không có họ thì sẽ không có ALAMBÉ.

Thương mại công bằng
Thương mại trực tiếp

Về mặt này, chúng tôi đã quyết định thực hiện mô hình “Thu mua trực tiếp” đối với cà phê nhân xanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có sự so sánh giữa "Thu mua trực tiếp" với "Thu mua công bằng". Ngày nay, Fair TradeDirect Trade đều rất phát triển trong ngành thương mại về cà phê và không còn là khái niệm hoàn toàn lạ lẫm nữa. Với 1 chuỗi cung ứng café phức tạp, mô hình Fair Trade – Thương mại công bằng được cho là giải quyết việc bình đẳng trong quan hệ hợp tác thương mai, thúc đẩy phát triển bền vững bằng cách cung cấp điều kiện kinh doanh tốt hơn ngay cả đối với các sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên tại ALAMBÉ, chúng tôi chọn mô hình Direct Trade – Thu mua trực tiếp. Khái niệm cà phê thương mại trực tiếp đang từng bước thay thế cho cà phê thương mại bình đẳng trong chuyển biến mạnh mẽ của làn sóng cà phê thứ ba. Một trong những kỳ vọng lớn nhất của thương mại trực tiếp là trực tiếp loại bỏ “mắc xích trung gian” trong chuỗi cung ứng. Điều này là hết sức cần thiết. Chúng tôi biết những gì xảy ra trong trang trại và người nông dân trồng cà phê và ngược lại họ cũng biết những gì mà chúng tôi làm với cà phê của họ.

Tiếp cận đến sự bền vũng

Vì chúng tôi tin vào sự công bằng và uy tín, chúng tôi thừa nhận rằng mình phải chi trả giá cao hơn giá thị trường cho tất cả các giao dịch thu mua cà phê nhân xanh. Để làm điều đó, chúng tôi không chỉ hỗ trợ hộ nông dân tận tâm trong việc tham gia canh tác theo quy chuẩn, mà còn mang đến cho họ lợi nhuận mà họ xứng đáng là cội nguồn với những gì chúng tôi làm tại ALAMBÉ – FINEST VIETNAMESE COFFEE. Cho nên, bạn sẽ không tìm thấy chứng chỉ Fair Trade trên sản phẩm ALAMBÉ của chúng tôi nhưng chúng tôi hy vọng bạn sẽ đưa ra sự đánh giá quy chuẩn chất lượng của riêng mình.