New post

SỬ DỤNG CÀ PHÊ VIÊN NÉN

SỬ DỤNG CÀ PHÊ VIÊN NÉN

Cà phê viên nén được sử dụng khá rộng rãi ở các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Cà phê được xay sẵn...

SỬ DỤNG CÀ PHÊ TÚI LỌC

SỬ DỤNG CÀ PHÊ TÚI LỌC

Khác với cà phê hoà tan, Cà phê phin giấy lọc của ALAMBÉ là sự kết hợp giữa khẩu vị truyền thống và sự tiện...

08
09
ALAMBÉ
HOW TO MAKE MOKA POT ?

Moka pots need a heated surface, like a stovetop or even a campfire. The Moka pot produces an espresso-like drink. You need to keep more of an eye on it because when the Moka pot’s water is spent, you should remove the pot from the heat surface to avoid burnt-tasting coffee. 

We suggest our ALAMBÉ SAI GON, ALAMBÉ DAK LAK, ALAMBÉ LAM DONG and ALAMBÉ KON TUM qualities for the Moka Pot, as follows:

  1. Pour water into the bottom part of the Moka Pot (fill to around 3/4).
  2. ​Fill the bin with ground coffee and assemble the pot (put the coffee bin on top of water and then screw the parts together).
  3. ​Heat it up on a stove and wait until you hear a hissing noise.