Bài đăng mới

SỬ DỤNG CÀ PHÊ VIÊN NÉN

SỬ DỤNG CÀ PHÊ VIÊN NÉN

Cà phê viên nén được sử dụng khá rộng rãi ở các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Cà phê được xay sẵn...

SỬ DỤNG CÀ PHÊ TÚI LỌC

SỬ DỤNG CÀ PHÊ TÚI LỌC

Khác với cà phê hoà tan, Cà phê phin giấy lọc của ALAMBÉ là sự kết hợp giữa khẩu vị truyền thống và sự tiện...

13
07
ALAMBÉ
PHA CÀ PHÊ CAPPUCCINO

Bên dưới tầng foam xốp, dày và mịn là lớp Espresso mang hương vị mạnh mẽ và đậm đặc. Những nghệ nhân pha chế của ALAMBÉ luôn biết cách đo lường độ cân bằng giữa Espresso, sữa nóng và foam - 3 yếu tố tạo nên ly Cappuccino yêu thích của bạn.

Hãy sử dụng sản phẩm cà phê ALAMBÉ KON TUM, ALAMBÉ LÂM ĐỒNGALAMBÉ ĐẮK LẮK để pha chế:

  1. Sử dụng 3 đến 4 muỗng cà phê xay đổ đầy portafilter.
  2. Nén cà phê bên trong portafilter và đưa vào máy.
  3. Để nước nóng trong máy chảy qua. Đối với Espresso, cà phê sẽ chiết xuất theo thời gian nhất định. Nếu muốn có một ly Lungo, bạn hãy chờ thêm một chút cho cà phê chiết xuất nhiều hơn.
  4. Cân bằng lượng sữa và lớp foam vào hỗn hợp espresso.
  5. Thêm một chút bột cacao hoặc bột quế trên mặt foam (nếu thích).

Cappuccino is a latte made with more foam than steamed milk, often with a sprinkle of cocoa powder or cinnamon on top. Sometimes you can find variations that use cream instead of milk or ones that throw in flavor shot, as well. You do not need to miss your favorite cappuccino at home.

It is easy to prepare and for the best coffee taste we recommend using ALAMBÉ KON TUM, ALAMBÉ LAM DONG or ALAMBÉ DAK LAK qualities.

  1. Use 3 to 4 heaped teaspoons of coffee grind to fill the portafilter.
  2. Slightly press the coffee inside the portafilter and insert it onto the machine.
  3. Let the water flow through. For an Espresso, stop when the running water turns clearer.
  4. Add milk and milk foam into espresso coffee.
  5. Sprinkle some cocoa powder or cinnamon on top (optional).